Wakol - gruntówka wzmacniająca PS 295

Wakol - gruntówka wzmacniająca PS 295

Producent: Wakol

Kategoria: grunty

Produkt nr: 26724

Zamawiana wielokrotność liczby: 1 Dodaj do koszyka
cennikowa cena
jednostkowa netto
promocyjna cena
jednostkowa netto
191,06zł
za kg
minimalna handlowa
ilość produktu
1.00 kg
jednostka
handlowa
1.00 kg
całkowita cena
cennikowa netto
0,00zł
za 1.00 kg
całkowita cena
promocyjna netto
191,06zł
za 1.00 kg
cennikowa cena
jednostkowa brutto
promocyjna cena
jednostkowa brutto
235,00zł
za kg
minimalna handlowa
ilość produktu
1.00 kg
jednostka
handlowa
1.00 kg
całkowita cena
cennikowa brutto
0,00zł
za 1.00 kg
całkowita cena
promocyjna brutto
235,00zł
za 1.00 kg

Opis produktu

Gotowa do użycia gruntówka, do wzmacniania porowatych i kruchych jastrychów cementowych. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Gruntówkę wzmacniającą Wkaol PS 295 należy stosować jako rozwiązanie systemowa w połączeniu z gruntówką poliuretanową PU 280. Sposób nanoszenia: wałek z długim włosiem.

Szczególne właściwości

  • bez rozpuszczalników
  • bardzo niska emisja
  • wysoki stopień przenikania do podłoża
  • wysoki stopień wzmocnienia podłoża

Podłoże

Podłoże musi być trwale suche, wolne od zanieczyszczeń i substancji utrudniających klejenie. Usunąć mechanicznie wszystkie warstwy luźne, jak i pozostałości starych wykładzin, klejów, środków konserwujących itp. Podłoże musi być odpowiednio chłonne, aby WAKOL PS 295 gruntówka wzmacniająca mogła wystarczająco głęboko wsiąknąć, w przeciwnym razie podłoże należy odpowiednio przygotować, np. poprzez przeszlifowanie (zalecana grubość szlifu 16 lub 24). W celu sprawdzenia działania gruntówki na podłoże, należy przeprowadzić próbę na fragmencie jastrychu o najsłabszej wytrzymałości. W tym celu należy wyznaczyć na każde 200 m2, na każdy oddzielny odcinek podłoża, na każde piętro lub odzielną powierzchnię mieszkalną powierzchnię testową, na której należy sprawdzić siłę wzmocnienia podłoża. Ocenę wzmocnienia podłoża należy przeprowadzić przy użyciu urządzenia PressoMess, przy czym należy na każdej sprawdzanej powierzchni testowej wykonać min. 5 pomiarów.

Aplikacja

Przed użyciem gruntówkę należy dokładnie wymieszać. WAKOL PS 295 gruntówkę wzmacniającą nanieść na podłoże równomiernie, obficie, używając wałka welurowego, unikając tworzenia się kałuż. Nadmiar niewchłoniętego preparatu natychmiast zebrać. Do końcowego gruntowania podłoża WAKOL PU 280 gruntówką poliuretanową można przystąpić dopiero po całkowitym wyschnięciu wzmacnianego podłoża – należy przestrzegać zalecanego czasu schnięcia gruntówki wzmacniającej – minimum 72 godziny. Następnie przestrzegając zaleceń zawartych w kartach informacji technicznych można nakładać WAKOL PU 280 gruntówkę poliuretanową. Ocena wzmocnienia na próbkach podłoża przy użyciu urządzenia PressoMess: Od wartości 0,8 N/mm2 należy podłoże zagruntować przy użyciu WAKOL D 3074 koncentratu gruntówki dyspersyjnej, rozcieńczając z wodą w proporcji 1:1 lub przy użyciu WAKOL D 3073 gruntówki uniwersalnej a następnie nałożyć masę szpachlową Wakol. Jako rozwiązanie alternatywne mogą być zastosowane maty odsprzęgające Wakol.Od wartości 1,2 N/mm2 możliwe bezpośrednie układanie parkietu wielowarstwowego przy użyciu następujących klejów do parkietu WAKOL MS 260 twardo-elastyczny, WAKOL MS 250 elastyczny lub WAKOL MS 230 elastyczny. Od wartości 1,5 N/mm2 możliwe bezpośrednie układanie parkietu mozaikowego (kostki), mozaiki przemysłowej i parkietu wielowarstwowego przy użyciu następujących klejów do parkietu WAKOL MS 260 twardo-elastyczny, WAKOL PU 210, WAKOL PU 225 lub WAKOL PU 390. Od wartości 2,0 N/mm2 nie ma ograniczeń odnośnie układania na gruntówce poliuretanowej WAKOL PU 280. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z doradcą technicznym lub działem technicznym producenta.

Ważne wskazówki

Nie pracować w temperaturze poniżej +15°C. Gruntówkę wzmacniającą magazynowaną w chłodnym pomieszczeniu należy odpowiednio wcześnie przenieść do ciepłego pomieszczenia. Kałuże (niewchłonięty nadmiar gruntówki) mogą mieć negatywny wpływ na przyczepność kolejnych warstw, dlatego należy bezwzględnie unikać powstania kałuż. Zaschnięte (utwardzone) kałuże należy przed dalszymi pracami usunąć mechanicznie. WAKOL PS 295 gruntówka wzmacniająca nie może być stosowana do jastrychów o podwyższonej wilgotności, jak i przy podciąganiu wilgotności w konstrukcjach przyziemnych. WAKOL PS 295 gruntówki wzmacniającej nie należy stosować na jastrychy anhydrytowe oraz tynki gipsowe. Gwarantujemy stałą wysoką jakość naszych produktów. Wszystkie informacje oparte są na badaniach oraz wieloletnim praktycznym doświadczeniu i dotyczą warunków zgodnych z normami. Wielość stosowanych materiałów i różne warunki na budowie, na które nie mamy wpływu, wykluczają roszczenia związane z tymi informacjami. Dlatego zalecamy przeprowadzenie odpowiednich prób własnych. Należy przestrzegać zaleceń producentów stosowanych okładzin oraz aktualnie obowiązujących norm i kart informacji technicznych. W przypadku dalszych pytań nasz dział techniczny jest do Państwa dyspozycji. Karty Informacji Technicznych są dostępne na stronie www.wakol.com.


Dane techniczne - właściwości

baza surowcowa:
krzemian sodu
czas wysychania:
4320 min.
temperatura składowania:
powyżej 5 st C
waga / ciężar:
11 kg