Weber Deitermann - masa uszczelniająca, 2-komponentowa Weber.tec 970 (Plastikol TKS)

Weber Deitermann - masa uszczelniająca, 2-komponentowa Weber.tec 970 (Plastikol TKS)

manufacturer: Weber - Deitermann

Category: waterproofing floor

product #: 23364

Order multiples of: 1 Add to cart
price-list
net unit price
1 197,00zł
for package
discount price
net unit price
830,00zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
net list price
1 197,00zł
for 1.00 package
total price
discounted net price
830,00zł
for 1.00 package
price-list
gross unit price
1 472,31zł
for package
discount price
gross unit price
1 020,90zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
gross list price
1 472,31zł
for 1.00 package
total price
gross discount price
1 020,90zł
for 1.00 package

Product description

Weber.tec 970 (Plastikol TKS) jest przydatny do elastycznego uszczelniania szczelin posadzkowych pomiędzy elementami budowlanymi z betonu i jastrychu, po których odbywa się ruch pieszy i kołowy. Plastikol TKS 2 jest stosowany przy uszczelnianiu pionowych spoin, jak też spoin posadzkowych ze spadkiem większym niż 2%. Jest szczególnie przydatny przy uszczelnianiu stacji paliw, przepompowni paliw (zaleca się wykonanie badania wstępnego), garaży, kładowisk paliw, parkingów.
 
Dane techniczne:
- baza: wielosiarczki,
- rozpuszczalniki: brak,
- barwa: czarny, szary,
- konsystencja: samorozlewna,
- gęstość: ok. 1,5 kg/dm3,
- zużycie: ok. 1 l/dm3 spoiny,
- stosunek mieszaniny: masa zasadnicza do utwardzacza w stosunku 10 : 1,
- sposób nakładania: wylewanie,
- temperatura powietrza i obiektu w czasie nanoszenia: +5°C do +40°C,
- czas możliwości obróbki przy +23°C i 50% względnej wilgotności powietrza: ok. 2-5 godzin,
- czas zahartowania przy +23°C i 50% względnej wilgotności powietrza: ok. 24-48 godzin,
- wartość naprężeń przy wydłużeniu 100%: ok. 0,32 N/mm2 przy +20°C oraz ok. 0,48 N/mm2 przy -20°C,
- zdolność powrotu do stanu pierwotnego: ponad 80-90%,
- dopuszczalne odkształcenie całkowite: 25% szerokości spoiny,
- odporność na temperatury: 50°C do +80°C,
- możliwość pokrywania powłokami malarskimi: nie,
- odporny na materiały pędne (benzyny, ropy),
- nie jest odporny na działanie kwasów mineralnych, rozpuszczalniki organicznego pochodzenia, stałe przebywanie w wodzie,
- nie jest przeznaczony do spoin, które są narażone stale na działanie silnych kwasów (zakłady galwaniczne, stacje akumulatorowe),
- posiada wszelkie dokumenty zezwalające na stosowanie,
- spełnia wymogi przepisów badawczych KIWA: BRL-K 781/01 (CRITERIA NR 50).
    
Uwaga!
Prawidłowe, a tym samym skuteczne, zastosowanie naszych produktów nie podlega naszej kontroli. Dlatego też gwarancją objęta jest tylko jakość naszych wyrobów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostaw, z wyłączeniem ich skutecznego zastosowania.
Należy przestrzegać przepisów BHP wynikających z instrukcji bezpieczeństwa i oznaczeń na opakowaniach.