Construction chemicals

Weber Deitermann - masa uszczelniająca, 2-komponentowa Weber.tec 970 (Plastikol TKS)

Weber Deitermann - masa uszczelniająca, 2-komponentowa Weber.tec 970 (Plastikol TKS)

Weber - Deitermann

Category: waterproofing floor

product #: 23364

Priceunit price 855,00zł1 140,00złfor package   1.00 packagesales unit

PriceNET 855,00zł1 140,00zł PriceGROSS 1 051,65zł1 402,20zł

Add to cart Order multiples of: 1

Add to wish list Add to Compare Ask about product


Report an error in description »Product description

Weber.tec 970 (Plastikol TKS) jest przydatny do elastycznego uszczelniania szczelin posadzkowych pomiędzy elementami budowlanymi z betonu i jastrychu, po których odbywa się ruch pieszy i kołowy. Plastikol TKS 2 jest stosowany przy uszczelnianiu pionowych spoin, jak też spoin posadzkowych ze spadkiem większym niż 2%. Jest szczególnie przydatny przy uszczelnianiu stacji paliw, przepompowni paliw (zaleca się wykonanie badania wstępnego), garaży, kładowisk paliw, parkingów.
 
Dane techniczne:
- baza: wielosiarczki,
- rozpuszczalniki: brak,
- barwa: czarny, szary,
- konsystencja: samorozlewna,
- gęstość: ok. 1,5 kg/dm3,
- zużycie: ok. 1 l/dm3 spoiny,
- stosunek mieszaniny: masa zasadnicza do utwardzacza w stosunku 10 : 1,
- sposób nakładania: wylewanie,
- temperatura powietrza i obiektu w czasie nanoszenia: +5°C do +40°C,
- czas możliwości obróbki przy +23°C i 50% względnej wilgotności powietrza: ok. 2-5 godzin,
- czas zahartowania przy +23°C i 50% względnej wilgotności powietrza: ok. 24-48 godzin,
- wartość naprężeń przy wydłużeniu 100%: ok. 0,32 N/mm2 przy +20°C oraz ok. 0,48 N/mm2 przy -20°C,
- zdolność powrotu do stanu pierwotnego: ponad 80-90%,
- dopuszczalne odkształcenie całkowite: 25% szerokości spoiny,
- odporność na temperatury: 50°C do +80°C,
- możliwość pokrywania powłokami malarskimi: nie,
- odporny na materiały pędne (benzyny, ropy),
- nie jest odporny na działanie kwasów mineralnych, rozpuszczalniki organicznego pochodzenia, stałe przebywanie w wodzie,
- nie jest przeznaczony do spoin, które są narażone stale na działanie silnych kwasów (zakłady galwaniczne, stacje akumulatorowe),
- posiada wszelkie dokumenty zezwalające na stosowanie,
- spełnia wymogi przepisów badawczych KIWA: BRL-K 781/01 (CRITERIA NR 50).
    
Uwaga!
Prawidłowe, a tym samym skuteczne, zastosowanie naszych produktów nie podlega naszej kontroli. Dlatego też gwarancją objęta jest tylko jakość naszych wyrobów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostaw, z wyłączeniem ich skutecznego zastosowania.
Należy przestrzegać przepisów BHP wynikających z instrukcji bezpieczeństwa i oznaczeń na opakowaniach.

source of information pictures, videos, documents and product descriptions come from the web - Weber - Deitermann