Weber Deitermann - uszczelniająca masa bitumiczna, 2-komponentowa Weber.tec Superflex 100

Weber Deitermann - uszczelniająca masa bitumiczna, 2-komponentowa Weber.tec Superflex 100

Producent: Weber - Deitermann

Kategoria: masy

Produkt nr: 23203

Zamawiana wielokrotność liczby: 1 Dodaj do koszyka
cennikowa cena
jednostkowa netto
516,00zł
za opakowanie
promocyjna cena
jednostkowa netto
315,00zł
za opakowanie
minimalna handlowa
ilość produktu
1.00 opakowanie
jednostka
handlowa
1.00 opakowanie
całkowita cena
cennikowa netto
516,00zł
za 1.00 opakowanie
całkowita cena
promocyjna netto
315,00zł
za 1.00 opakowanie
cennikowa cena
jednostkowa brutto
634,68zł
za opakowanie
promocyjna cena
jednostkowa brutto
387,45zł
za opakowanie
minimalna handlowa
ilość produktu
1.00 opakowanie
jednostka
handlowa
1.00 opakowanie
całkowita cena
cennikowa brutto
634,68zł
za 1.00 opakowanie
całkowita cena
promocyjna brutto
387,45zł
za 1.00 opakowanie

Opis produktu

weber.tec Supeflex 100 jest elastyczną, dwuskładnikową masą uszczelniającą (KMB), przeznaczoną do trwałego i niezawodnego uszczelniania budowli. Materiał nie zawiera rozpuszczalników, przez co nie wpływa negatywnie na środowisko.

Właściwości

 • przyjazny dla środowiska - nie zawiera rozpuszczalników
 • elastyczny, mostkujący rysy
 • o wysokiej zawartości części stałych
 • dobra przyczepność do podłoża
 • odporny na starzenie się i normalnie występujące w gruncie substancje agresywne, aż do
 • stopnia mocno agresywne wg. normy DIN 4030
 • do zastosowań na wszystkich podłożach mineralnych
 • do zastosowań na podłożach suchych i lekko wilgotnych
 • do zastosowań na powierzchniach pionowych i poziomych
 • może być stosowany na nieotynkowanym murze
 • krótki czas całkowitego wysychania
 • wiąże w wyniku reakcji chemicznej - po krótkim czasie jest odporny na deszcz.

Zastosowanie

Do uszczelnień zewnętrznych budynków, budowli i ich części stykających się z gruntem:

 • ścian fundamentowych,
 • płyt fundamentowych,
 • ścian piwnic,
 • stropów garaży podziemnych, w tym tzw. dachów odwróconych i dachów zielonych.

Do uszczelnień międzywarstwowych (pod jastrychem):

 • w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych,
 • na balkonach,
 • na tarasach.

Masa uszczelniająca weber.tec Supeflex 100 może być stosowana na wszystkich podłożach mineralnych, takich jak: mury z cegieł, cegieł silikatowych, pustaków betonowych, betonu komórkowego oraz betonu jak również na tynku cementowym (ewentualnie cementowo-wapiennym) oraz jastrychu cementowym, zarówno przy obciążeniu wilgocią jak i wodą pod ciśnieniem (wymagane jest poprawne rozwiązanie konstrukcji, umożliwiające przeniesienie przez podłoże parcia wody). Masa weber.tec Supeflex 100 może być stosowana do punktowego lub całopowierzchniowego przyklejania płyt ochronno-termoizolacyjnych ze styropianu (polistyrenu ekspandowanego - EPS), styroduru (polistyrenu ekstrudowanego - XPS), wełny mineralnej jak również płyt stanowiących drenaż (w przypadku obciążenia wodą płyty stanowiące drenaż kleić całopowierzchniowo). Rodzaj materiału ochronnego i/lub termoizolacyjnego dobierać uwzględniając miejsce wbudowania, warunki pracy oraz obciążenia.

Obciążenie wilgocią/wodą Przed wykonaniem robót hydroizolacyjnych należy określić czy występuje obciążenie wilgocią (wilgoć gruntowa, niezalegająca woda opadowa) czy wodą wywierającą parcie hydrostatyczne (zalegająca woda opadowa, poziom wody gruntowej powyżej poziomu posadowienia). Sposób wykonania hydroizolacji zależy od warunków gruntowo-wodnych.

a) Obciążenie wilgocią lub niezalegającą/nienapierającą wodą opadową Podstawowym wymogiem jest występowanie poniżej poziomu posadowienia gruntów przepuszczalnych (np. piasek, żwir) pozwalających na tak szybkie odprowadzenie wody opadowej, że nie wywiera ona parcia hydrostatycznego na hydroizolację (norma DIN 18195-4 wydanie 2000-08 „Bauwerksabdichtung”). W przypadku, gdy zbyt mała przepuszczalność gruntu może powodować spiętrzenie wody opadowej, dla izolacji przeciwwilgociowej konieczne jest wykonanie drenażu zgodnie z normą DIN 4095 „Draenung baulicher Anlagen”. Dla takiego przypadku obciążenia wilgocią powłoka wodochronna wykonywana jest przez dwukrotne nałożenie (na zagruntowanie podłoże) weber.tec Superflex 100. Łączna grubość warstwy po wyschnięciu powinna wynosić minimum 3 mm.

b) Obciążenie wodą niewywierającą ciśnienia Do tego przypadku zaliczyć można obciążenie powierzchni np. balkonów i tarasów, jak również powierzchnie posadzek i ścian pomieszczeń mokrych oraz narażonych na obciążenie wodą rozbryzgową (norma DIN 18195-5 wydanie 2000-08 „Bauwerksabdichtung”). Woda opadowa, rozbryzgowa lub służąca np. do zmywania powierzchni nie wywiera parcia hydrostatycznego. Dla takiego przypadku obciążenia wilgocią powłoka wodochronna wykonywana jest przez dwukrotne nałożenie (na zagruntowanie podłoże) weber.tec Superflex 100. Łączna grubość warstwy po wyschnięciu powinna wynosić minimum 3 mm. W narożnikach należy stosować wkładkę zbrojącą np. siatkę z włókna nr 2.

c) Obciążenie zalegającą/napierającą wodą opadową Obciążenie zalegającą/napierającą wodą opadową występuje, gdy w poziomie posadowienia lub poniżej znajdują się grunty mało przepuszczalne lub nieprzepuszczalne dla wody, i podczas opadów dochodzi do spiętrzenia się wód opadowych, co skutkuje wywieraniem parcia hydrostatycznego na hydroizolację (norma DIN 18195-6 wydanie 2000-08 „Bauwerksabdichtung”). Poziom wody gruntowej dla tego przypadku obciążenia powinien znajdować się przynajmniej 30 cm poniżej izolacji poziomej ław lub płyty fundamentowej. Powłoka wodochronna wykonywana jest przez dwukrotne nałożenie (na zagruntowanie podłoże) weber.tec Superflex 100. W środek warstwy hydroizolacji należy wtopić wkładkę zbrojącą np. siatkę z włókna nr 2 – przed nałożeniem ostatniej warstwy w świeżo nałożoną pierwszą warstwę weber.tec Superflex 100 wtopić wkładkę zbrojącą i nałożyć masę hydroizolacyjną tak, aby oczka siatki nie były widoczne. Łączna grubość warstwy po wyschnięciu powinna wynosić minimum 4 mm.

d) Obciążenie wodą pod ciśnieniem Występuje, gdy wywierane jest stałe parcie hydrostatyczne wody na powłokę hydroizolacji, np. gdy poziom wody gruntowej znajduje się powyżej poziomu posadowienia (norma DIN 18195-6 wydanie 2000-08 „Bauwerksabdichtung”). Dla tego przypadku, jak również w przypadku hydroizolacji dachów garaży podziemnych, dachów odwróconych i dachów zielonych warstwę hydroizolacji wykonuje się jak dla obciążenia napierającą wodą opadową.

 

obciążenie wilgocią/wodą zastosowanie aplikacja grubość warstwy po wyschnięciu w mm zużycie w kg/m2
obciążenie wilgocią lub niezalegającą wodą opadową- norma
DIN 18195-4
fundamenty w dwóch procesach roboczych 3 3,5
obciążenie wodą nie wywierającą ciśnienia
DIN 18195-5
balkony, tarasy, pomieszczenia mokre w dwóch procesach roboczych + wkładka zbrojąca na krawędziach 3 3,5
obciążenie zalegającą wodą opadową
DIN 18195-6
fundamenty  w dwóch procesach roboczych + wkładka zbrojąca 4 4,7
obciążenie wodą pod ciśnieniem DIN 18195-6 fundamenty w dwóch procesach roboczych + wkładka zbrojąca 4 4,7

Dane techniczne - właściwości

baza:
tworzywa sztuczne, bitum, wypełniacze
czas obróbki:
60 - 120 min.
gęstość [kg/dm3]:
1 kg/dm3
grubość warstwy:
3 - 4 mm
ilość w opakowaniu:
30 kg
kolor:
czarny
konsystencja:
pastowata
obciążalność mechaniczna :
0,6 MN/m2
okres składowania:
9 miesięcy
pozostałość masy suchej:
85 %
sposób nanoszenia:
gładka kielnia
sposób nanoszenia:
paca
zakres temperatur stosowania:
+1 do +35 °C

Załączniki

Klienci kupili również...