Weber - posadzka cementowa Floor 1000

Weber - posadzka cementowa Floor 1000

Producent: Weber - Maxit

Kategoria: cementu

Produkt nr: 22475

Zamawiana wielokrotność liczby: 1 Dodaj do koszyka
cennikowa cena
jednostkowa netto
18,00zł
za szt
promocyjna cena
jednostkowa netto
12,11zł
za szt
minimalna handlowa
ilość produktu
1.00 szt
jednostka
handlowa
1.00 szt
całkowita cena
cennikowa netto
18,00zł
za 1.00 szt
całkowita cena
promocyjna netto
12,11zł
za 1.00 szt
cennikowa cena
jednostkowa brutto
22,14zł
za szt
promocyjna cena
jednostkowa brutto
14,90zł
za szt
minimalna handlowa
ilość produktu
1.00 szt
jednostka
handlowa
1.00 szt
całkowita cena
cennikowa brutto
22,14zł
za 1.00 szt
całkowita cena
promocyjna brutto
14,90zł
za 1.00 szt

Opis produktu

Posadzka cementowa, w formie suchej mieszanki, gotowa do użycia po wymieszaniu z wodą. Produkt zgodny z PN-EN 13813; CT-C20-F5-A15

Zastosowanie

Do wykonywania podkładów pod posadzki - płytki ceramiczne, kamienne, wykładziny dywanowe, PVC, korkowe, linoleum, parkiet, panele itp.:

  • związanych z podłożem betonowym, ceramicznym, jastrychami cementowymi itp. - grubość układania 10-100 mm,
  • na izolacjach z maty weber.floor 4955, folii, papy, styropianu, wełny mineralnej itp. - grubość ukła-dania 40-100 mm,
  • z ogrzewaniem wodnym - grubość układania 60-100 mm (w tym co najmniej 35 mm nad przewodami grzewczymi).

Do wykonywania posadzek cementowych w kotłowniach, piwnicach, garażach indywidualnych, pomieszczeniach gospodarczych itp.

Do wykonywania spadków w łazienkach, pralniach, na tarasach, balkonach, stropodachach itp.

Do stosowania w mieszkaniach, biurach, szpitalach, szkołach, sklepach, kinach itp. obiektach użyteczności publicznej

Właściwości

  • wysoka wytrzymałość na ściskanie
  • doskonałe właściwości robocze
  • obniżony skurcz
  • do stosowania jako podkład podłogowy lub posadzka
  • mrozoodporna i wodoodporna
  • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków

Przygotowanie podłoża

Podkłady związane z podłożem

Podłoże musi być nośne, twarde, stabilne, suche, zwarte, wolne od zanieczyszczeń i warstw słabo związanych z podłożem lub osłabiających przyczepność (np. tłuszcze, bitumy, pyły, kurz, kleje, resztki farb i zapraw). Większe ubytki w podłożu naprawić np. zaprawą weber.floor 1000 lub weber.floor RAPID. Oczyszczone, suche i naprawione podłoże należy zagruntować preparatem weber.floor 4716 - koncentrat do rozcieńczania wodą lub weber PG201 - gotowy do użycia. Przy warstwach weber.floor 1000 poniżej 30 mm zalecana jest metoda szlamowania, polegająca na posypywaniu świeżo wylanego na podłoże gruntu niewielką ilością suchej zaprawy weber.floor 1000 i wcieraniu powstałego szlamu szczotką w podłoże. Warstwa gruntująca zwiększa przyczepność zaprawy do podłoża oraz zapobiega odwodnieniu zaprawy przed związaniem. Gruntowanie należy przeprowadzić na 3-24 godziny przed układaniem zaprawy weber.floor 1000. Gruntowanie powtórzyć, jeśli zaprawa weber.floor 1000 będzie układana później niż 24 godziny od ostatniego gruntowania. Szczegółowe informacje na temat gruntowania zawarte są w karcie technicznej weber. floor 4716 oraz weber PG201. Wokół ścian, słupów, rur, ościeżnic itp. wykonać dylatacje obwodowe, stosując np. taśmę dylatacyjną weber. floor 4960. W narożnikach wklęsłych jastrych dodatkowo zazbroić np. fragmentem siatki stalowej O 4 mm 10x10 cm do 15x15 cm lub O 6 mm 20x20 cm o wymiarach min. 40x40 cm.

Podkłady niezwiązane z podłożem

Wykonać niwelację podłoża, zaznaczając docelowy poziom podkładu podłogowego na ścianach. Podłoże wstępnie wyrównać na przykład suchym Leca® KERAMZYTEM lub suchym prażonym piaskiem. Leca® KERAMZYT zagęścić około 10% ubijakiem płytowym o wymiarach 50x50 cm. Wokół ścian, słupów, rur itp. wykonać dylatację obwodową, stosując np. taśmę dylatacyjną weber.floor 4960. Ułożyć matę weber.floor 4955 lub grubą folię budowlaną (na zakład min. 10 cm) z wywinięciem na ściany. Ułożyć siatkę zbrojeniową z prętów stalowych O 4 mm 10x10 cm do 15x15 cm lub O 6 mm 20x20 cm.


Załączniki