Construction chemicals

Weber - zaprawa klejowo - szpachlowa do styropianu KS123

Weber - zaprawa klejowo - szpachlowa do styropianu KS123

Weber - Maxit

Category: adhesives for embedding reinforcing mesh

product #: 22420

Priceunit price 29,24zł43,25złfor item   1.00 itemsales unit

PriceNET 29,24zł43,25zł PriceGROSS 35,97zł53,20zł

Add to cart Order multiples of: 1

Add to wish list Add to Compare Ask about product


Report an error in description »Product description

Zaprawa klejowo – szpachlowa weber KS123 do mocowania płyt izolacyjnych ze styropianu (EPS) białego oraz grafitowego oraz wykonywania na nich warstwy zbrojonej. Produkt dostarczany w formie suchej mieszanki proszkowej, gotowy do użycia po rozmieszaniu z wodą na placu budowy.

Zastosowanie

 • Wykonywanie warstwy zbrojonej na płytach izolacyjnych ze styropianu białego oraz grafitowego (EPS)
 • Mocowanie płyt izolacyjnych ze styropianu białego oraz grafitowego (EPS)
 • Wyrównywanie niewielkich nierówności w podłożu
 • Mocowanie lekkich detali architektonicznych
 • Mocowanie profili dylatacyjnych, przyokiennych, podparapetowych itp.

Właściwości

 • krótki czas wstępnego wiązania produktu
 • podwyższona odporność na zmienne warunki pogodowe
 • do nakładania ręcznego i maszynowego
 • mrozoodporna po związaniu
 • plastyczna przy mocowaniu i szpachlowaniu
 • bardzo dobra przyczepność

Przygotowanie podłoża

Przyklejanie płyt izolacyjnych

Zdemontować anteny, maszty itp. zainstalowane na powierzchni ocieplanej ściany. Osłonić okna, drzwi, tarasy oraz inne elementy mogące ulec zniszczeniu. Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić stan podłoża i porównać go z założeniami projektowymi. Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, niezatłuszczone, niezamarznięte, pozbawione kurzu, wolne od wykwitów solnych i luźnych części. W przypadku ocieplania budynków z betonowych płyt warstwowych konieczna jest ocena stanu warstwy fakturowej. Kit uszczelniający wypełniający spoiny pomiędzy płytami nie może mieć kontaktu ze styropianem. W przypadku ocieplania budynków eksploatowanych, całość powierzchni należy dokładnie zmyć wodą pod ciśnieniem. Fragmenty tynków o słabej przyczepności należy usunąć i uzupełnić zaprawa klejową Weber. Podłoża silnie chłonne oraz piaskujące się należy dokładnie oczyścić i zagruntować płynem gruntującym głęboko penetrującym weber PG229.
Podłoża gładkie należy dokładnie oczyścić i zagruntować płynem gruntującym z dodatkiem piasku kwarcowego weber PG215. Podłoża ścienne wykonane z płytek ceramicznych, mozaiki, drewna lub płyt drewnopochodnych, płyt kartonowo – gipsowych lub wcześniej wykonanym systemem ETICS mogą być ocieplane na podstawie indywidualnych aprobat technicznych i indywidualnych zaleceń.
W przypadku oceniania podłoży zespołu budynków, ocenę należy wykonać dla każdego budynku osobno. W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić próbę przyczepności metodą pull–off. Przygotowane podłoże powinno zostać odebrane a odbiór potwierdzony wpisem w dziennik budowy.

Wykonywanie warstwy zbrojonej

Ewentualne nierówności styków i powierzchni przyklejonych wcześniej płyt izolacji termicznej należy przeszlifować, odkurzyć i wyrównać. Zamontować listwy narożnikowe, profile dylatacyjne, profile podparapetowe oraz siatkę wzmacniającą naroża wokół otworów okiennych i drzwiowych itp. Zainstalować elementy nośne, na których mocowane będą daszki, poręcze, rolety itp. Wykonać dodatkowe zamocowanie mechaniczne zgodnie z założeniami wskazanymi w projekcie technicznym.  Przygotowane podłoże powinno zostać odebrane, a odbiór potwierdzony wpisem w dziennik budowy.
Uwaga! Przy realizacji prac ociepleniowych z wykorzystaniem styropianu grafitowego całość rusztowania powinna być przekryta siatkami elewacyjnymi. Jest to związane z pracą termiczna płyt oraz z ich niską odpornością na promieniowanie UV.


Attachments

source of information pictures, videos, documents and product descriptions come from the web - Weber - Maxit