Kabe - system ociepleń Kabe Therm NV Klima

Kabe - system ociepleń Kabe Therm NV Klima

Producent: Kabe

Kategoria: systemy ociepleń - Kabe

Produkt nr: 23539

cena na zapytanie


Opis produktu

System Kabe Therm NV Klima służy do ocieplania ścian zewnętrznych budynków płytami ze styropianu perforowanego w technologii bezspoinowego systemu ociepleń BSO. Stosowany jest w budownictwie mieszkaniowym jedno- i wielorodzinnym, użyteczności publicznej i przemysłowym, zarówno w obiektach już istniejących, jak i nowo wznoszonych do wysokości 25 m (dla budynków wzniesionych przed 01.04.1995 do wysokości jedenastej kondygnacji włącznie). System Kabe Therm NV Klima z perforowanymi płytami styropianowymi zapewnia oprócz odpowiedniej izolacyjności termicznej także wyjątkowe właściwości dyfuzyjne. Obniżony współczynnik oporu dyfuzyjnego perforowanej płyty (m = 10!) umożliwia równomierne wysychanie muru w całym przekroju. Pozwala to na znaczne skrócenie okresu wysychania ścian, (jest porównywalny z zastosowaniem wełny mineralnej), i szybsze oddanie budynku do użytkowania. Istnieje także możliwość termorenowacji zawilgoconych murów (bez wykwitów solnych) oraz ocieplania ścian wykonanych z materiałów o niskim oporze dyfuzyjnym (tj.: beton komórkowy, ceramika poryzowana czy żużlobeton). Dzięki prostej technologii wykonania oraz wieloletniej trwałości tworzy estetyczne elewacje o wysokiej odporności na działanie niekorzystnych czynników atmosferycznych. Warstwą wykończeniową systemu jest polikrzemianowa, niskoalkaliczna silikatowa wyprawa tynkarska Novalit T, możliwa do wykonania w szerokiej palecie kolorów i faktur.
      
Dane techniczne:

 • rodzaj warstwy termoizolacyjnej: płyty ze styropianu perforowanego KLIMA,
 • grubość warstwy termoizolacyjnej: 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm,
 • sposób mocowania termoizolacji: klejenie lub klejenie i mocowanie mechaniczne,
 • zastosowanie łączników mechanicznych: opcjonalne (określone w projekcie technicznym),
 • tkanina zbrojąca: siatka z włókien szklanych o gramaturze 145 lub 160 g/m2,
 • klasyfikacja ogniowa: układ nierozprzestrzeniający ognia (NRO),
 • faktury: pełna, drapana/mieszana,
 • grubości ziarna: 1,5 mm; 2,0 mm; 2,5 mm, 3,0 mm,
 • przyczepność: do betonu - większa bądź równa 0,3 MPa; do styropianu - większa bądź równa 0,1 MPa,
 • przyczepność międzywarstwowa: większa bądź równa 0,1 MPa,
 • wodochłonność (po 24 h): mniejsze bądź równe 1000 g/m2,
 • odporność na uderzenie: większa bądź równa 3 J,
 • kolor: naturalna biel,
 • posiada zdolność swobodnego oddawania wilgoci,
 • zapobiega kondensacji pary wodnej wewnątrz przegrody,
 • zapewnia odpowiednią izolacyjność termiczną ścian.

System podlega indywidualnej wycenie.


Załączniki