KALETA - Aggregate für Putz


          
                    
          
Kaleta - Durchflussmischer K20

12 730,50zł
13 530,00zł

Kaleta - Durchflussmischer K20

Kaleta - Durchflussmischer K21

14 575,50zł
17 220,00zł

Kaleta - Durchflussmischer K21

Kaleta - K2 Verputzanlage

18 302,40zł
19 680,00zł

Kaleta - K2 Verputzanlage

Kaleta - K3 Verputzgerät

18 991,20zł
20 295,00zł

Kaleta - K3 Verputzgerät

Kaleta - K4 Putzgerät

17 072,40zł
18 450,00zł

Kaleta - K4 Putzgerät

Kaleta - Putzaggregat K151

17 097,00zł
20 295,00zł

Kaleta - Putzaggregat K151

Kaleta - Putzaggregat K4 / 230

19 532,40zł
22 755,00zł

Kaleta - Putzaggregat K4 / 230

Kaleta - Silo S140 Silomat

36 223,50zł
40 590,00zł

Kaleta - Silo S140 Silomat

Putzaggregat Kaleta - K1

16 359,00zł
18 142,50zł

Putzaggregat Kaleta - K1

Putzgerät Kaleta - K5S

20 848,50zł
23 985,00zł

Putzgerät Kaleta - K5S

Verputzeinheit Kaleta - K150

20 799,30zł
24 231,00zł

Verputzeinheit Kaleta - K150

Verputzgerät Kaleta - K3S

20 233,50zł
22 755,00zł

Verputzgerät Kaleta - K3S

Verputzgerät Kaleta - K4S

18 327,00zł
19 680,00zł

Verputzgerät Kaleta - K4S

Verputzgerät Kaleta - K4S / 230

20 787,00zł
23 985,00zł

Verputzgerät Kaleta - K4S / 230

Verputzgerät Kaleta - K5

19 618,50zł
22 755,00zł

Verputzgerät Kaleta - K5