Śnieżka - emalia celulozowa do drewna i metalu Supermal Emalia Nitro

Śnieżka - emalia celulozowa do drewna i metalu Supermal Emalia Nitro

Producent: Śnieżka

Kategoria: farby do drewna

Produkt nr: 24796

Zamawiana wielokrotność liczby: 1 Dodaj do koszyka
cennikowa cena
jednostkowa netto
6,57zł
za opakowanie
promocyjna cena
jednostkowa netto
6,44zł
za opakowanie
minimalna handlowa
ilość produktu
1.00 opakowanie
jednostka
handlowa
1.00 opakowanie
całkowita cena
cennikowa netto
6,57zł
za 1.00 opakowanie
całkowita cena
promocyjna netto
6,44zł
za 1.00 opakowanie
cennikowa cena
jednostkowa brutto
8,08zł
za opakowanie
promocyjna cena
jednostkowa brutto
7,92zł
za opakowanie
minimalna handlowa
ilość produktu
1.00 opakowanie
jednostka
handlowa
1.00 opakowanie
całkowita cena
cennikowa brutto
8,08zł
za 1.00 opakowanie
całkowita cena
promocyjna brutto
7,92zł
za 1.00 opakowanie

Opis produktu

Supermal Emalia Nitrol jest roztworem nitrocelulozy w mieszaninie rozcieńczalników organicznych z dodatkiem pigmentów i wypełniaczy oraz środków pomocniczych i uszlachetniających. Uzyskane powłoki emalii charakteryzuje doskonała przyczepność do podłoża, wysoki połysk lub mat i efektowna kolorystyka. Emalia przeznaczona jest do profesjonalnego malowania galanterii wykonanej z drewna, materiałów drewnopochodnych oraz odpowiednio zagruntowanych elementów metalowych użytkowanych wewnątrz pomieszczeń. Może być również używana w instalacjach do przemysłowego malowania elementów drewnianych, drewnopochodnych oraz metalowych. Emalia przeznaczona jest do profesjonalnego malowania galanterii wykonanej z drewna, materiałów drewnopochodnych oraz odpowiednio zagruntowanych elementów metalowych użytkowanych wewnątrz pomieszczeń. Może być również używana w instalacjach do przemysłowego malowania elementów drewnianych, drewnopochodnych oraz metalowych.

Dane techniczne

  • szybko wysycha,
  • odporna na ścieranie,
  • wyrób posiada wymagane dokumenty uprawniające do stosowania.

Uwaga

Produkt wysoce łatwo palny. Produkt szkodliwy; zawiera ksylen, toluen, octan etylu. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; działa drażniąco na oczy i skórę. Chronić przed dziećmi; nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć opinii lekarza. Nie wprowadzać do kanalizacji; w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.


Dane techniczne - właściwości

gęstość [g/cm³]:
1,15 g/cm³
temperatura przechowywania:
od +5 do +30 °C
wydajność [m²/l]:
10 m²/l
kolor:
biały
opakowanie [ml]:
200 ml

Załączniki