manufacturer: Drizoro

Category: waterproofing bathrooms, saunas

product #: 31716

Order multiples of: 1 Add to cart
price-list
net unit price
67,10zł
for kg
discount price
net unit price
58,51zł
for kg
minimum trading quantity
the amount of product
5.00 kg
unit
trading
5.00 kg
total price
net list price
335,50zł
for 5.00 kg
total price
discounted net price
292,55zł
for 5.00 kg
price-list
gross unit price
82,53zł
for kg
discount price
gross unit price
71,97zł
for kg
minimum trading quantity
the amount of product
5.00 kg
unit
trading
5.00 kg
total price
gross list price
412,67zł
for 5.00 kg
total price
gross discount price
359,84zł
for 5.00 kg

Product description

Maxurethane to poliuretanowe zabezpieczenie powierzchni betonowych i stalowych. Występuje jako jednoskładnikowa powłoka ochronna na bazie przezroczystych, syntetycznych, wysychających na powietrzu, żywicach poliuretanowych, która tworzy błyszczące wykończenie. Nadaje się do aplikacji wewnętrznych. Charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie i atak chemiczny.

Dane techniczne

 • oznakowanie CE zgodnie z normą EN 1504-2
 • przezroczysta, lekko żółtawa ciecz
 • po wyschnięciu błyszcząca i przezroczysta błona
 • ciężar właściwy (w 20ºC) 1,05 ± 0,1 g/cm3
 • temperatura zapłonu powyżej 80ºC
 • temperatura otoczenia przy aplikacji 10-30ºC
 • wilgotność względna przy aplikacji 30-85%
 • temperatura względna podłoża przy aplikacji powyżej 10ºC
 • wilgotność względna podłoża przy aplikacji poniżej 5%
 • upływ czasu między aplikacją poszczególnych warstw (w 20ºC) 2-4 h
 • całkowity czas schnięcia przed oddaniem do użytku pieszego  (w 20ºC, przy wilgotności względnej 50%): 1 dzień
 • całkowity czas schnięcia przed oddaniem do użytku dla maszyn ciężkich, przed stałym zanurzeniem w wodzie lub testem zalewowym (w 20ºC, przy wilgotności względnej 50%): 3 dni
 • przepuszczalność pary wodnej (zgodnie z EN ISO 7783-1/-2): klasa I - materiał przepuszczalny dla pary wodnej; klasyfikacja SD poniżej 5 m
 • przepuszczalność wodna i absorpcyjność kapilarna (zgodnie z EN 1062-3) poniżej 0,1 kg·m2·h0,5
 • przepuszczalność CO2 (zgodnie z EN 1062-6) SD ponad 50 m
 • przyczepność do betonu po 28 dniach (zgodnie z EN 1542) od 1,0 MPa
 • przyczepność do stali (zgodnie z ASTM D-4541) 2,05 MPa
 • przyczepność do betonu (zgodnie z ASTM D-4541) 2,85 MPa
 • wytrzymałość na ścieranie (indeks Tabera) zgodnie z ASTM D-4060 - indeks zużycia (koło ścierne: CS-10 i obciążenie 1 kg): po 500 cyklach 0,0108; po 1000 cyklach: 0,0140
 • odporność na ostry atak chemiczny zgodnie z EN 13529 (redukcja w skali twardości Shore'a): klasa I - G-1 (2%), G-9 (3%), G-10 (3%), G-11 (2%); klasa II - G-1 (3%), G-9 (5%), G-10 (5%), g-11 (3%)
 • współczynnik wytrzymałości na ślizganie zgodnie z UNE-ENV 12633 (Rd): klasa 3
 • nadaje się do kontaktu z wodą pitną zgodnie z BS 6920
 • nadaje się do kontaktu z produktami spożywczymi: alkoholowymi, tłuszczowymi, kwasowymi i wodnymi zgodnie z 2000/72/WE

Zastosowanie

 • zabezpieczanie posadzek przed agresywnym atakiem chemicznym i ścieraniem
 • chemiczne zabezpieczenie materiałów hydroizolacyjnych w zbiornikach wody pitnej i innych rezerwuarach wodnych
 • uszczelnienie ochronne systemów epoksydowych lub płynnych membran hydroizolacyjnych narażonych na ścieranie
 • wysokoskuteczna powłoka antypyłowa na betonowych posadzkach i chodnikach na parkingach, w magazynach, centrach handlowych, lodowiskach, centrach sportowych, urzędach, halach wystawowych
 • wielowarstwowy system na powierzchniach mokrych, rampach, schodach, chłodniach, warsztatach, dokach załadunkowych
 • na posadzki przemysłowe, zbiorniki, do przemysłu spożywczego, farmaceutycznego